Mga Contact

Gamitin ang pahinang ito para makipag-ugnayan sa amin sa anumang kaugnay na tanong o alalahanin o komento!

Ang impormasyon sa thehealthsupplements.com ay hindi nilayon upang masuri, gamutin, o gamutin ang anumang mga karamdaman o problema sa kalusugan. Lahat ng bagay sa website na ito ay para sa mga layuning pang edukasyon lamang at hindi dinisenyo upang palitan ang payo ng iyong doktor. Kumunsulta sa iyong manggagamot sa anumang mga katanungan tungkol sa iyong kalusugan, ang kalusugan ng isang miyembro ng pamilya o kaibigan.

Maaari ka ring makipag ugnay sa amin gamit ang form sa ibaba:

    Ibahagi ang pahinang ito