Regoli tal-privatezza

Din il-Politika ta 'Privatezza tirregola l-mod li bih Is-Supplimenti tas-Saħħa jiġbru, juża, iżżomm u jiżvela informazzjoni miġbura mill-utenti (kull wieħed, "Utent") tal-websajt http://www.thehealthsupplements.com ("Sit").

Informazzjoni ta' identifikazzjoni personali

Nistgħu niġbru informazzjoni ta' identifikazzjoni personali mill-Utenti f'varjetà ta' modi, inklużi, iżda mhux limitati għal, meta l-Utenti jżuru s-sit tagħna, jimlew formola, u b'rabta ma' attivitajiet, servizzi, karatteristiċi jew riżorsi oħra li nagħmlu disponibbli fuq is-sit tagħna . L-utenti jistgħu jżuru s-Sit tagħna b'mod anonimu. Aħna se niġbru informazzjoni ta 'identifikazzjoni personali mill-Utenti biss jekk volontarjament jissottomettu din l-informazzjoni lilna. L-utenti jistgħu dejjem jirrifjutaw li jipprovdu informazzjoni ta' identifikazzjoni personali, ħlief li dan jista' jwaqqafhom milli jidħlu f'ċerti attivitajiet relatati mas-Sit.

Informazzjoni ta' identifikazzjoni mhux personali

Nistgħu niġbru informazzjoni ta' identifikazzjoni mhux personali dwar l-Utenti kull meta jinteraġixxu mas-Sit tagħna. Informazzjoni ta 'identifikazzjoni mhux personali tista' tinkludi l-isem tal-browser, it-tip ta 'kompjuter u informazzjoni teknika dwar mezzi ta' konnessjoni tal-utenti mas-Sit tagħna, bħas-sistema operattiva u l-fornituri tas-servizz tal-Internet utilizzati u informazzjoni simili oħra.

Cookies tal-web browser

Is-Sit tagħna jista’ juża “cookies” biex itejjeb l-esperjenza tal-Utent. Il-brawżer tal-web ta’ utent ipoġġi cookies fuq il-hard drive tiegħu għal skopijiet ta’ żamma ta’ rekords u xi drabi biex jittraċċa l-informazzjoni dwarhom. L-utent jista’ jagħżel li jissettja l-web browser tiegħu biex jirrifjuta l-cookies, jew biex javżak meta jkunu qed jintbagħtu l-cookies. Jekk jagħmlu hekk, innota li xi partijiet tas-Sit jistgħu ma jaħdmux sew.

Kif nużaw l-informazzjoni miġbura

Is-Supplimenti tas-Saħħa jistgħu jiġbru u jużaw l-informazzjoni personali tal-utenti għall-għanijiet li ġejjin:

  • Biex tmexxi u topera s-Sit tagħna
    Jista' jkun li neħtieġu l-informazzjoni tiegħek biex nuru l-kontenut fuq is-Sit b'mod korrett.

Kif nipproteġu l-informazzjoni tiegħek

Aħna nadottaw prattiki xierqa ta' ġbir, ħażna u pproċessar ta' data u miżuri ta' sigurtà biex nipproteġu kontra aċċess mhux awtorizzat, alterazzjoni, żvelar jew qerda tal-informazzjoni personali tiegħek, username, password, informazzjoni dwar tranżazzjonijiet u data maħżuna fuq is-Sit tagħna.

Taqsam l-informazzjoni personali tiegħek

Aħna ma nbiegħux, innegozjaw jew nikru informazzjoni ta' identifikazzjoni personali tal-Utenti lil ħaddieħor. Nistgħu naqsmu informazzjoni demografika aggregata ġenerika mhux marbuta ma' xi informazzjoni ta' identifikazzjoni personali dwar viżitaturi u utenti mal-imsieħba kummerċjali tagħna, l-affiljati ta' fiduċja u dawk li jirreklamaw għall-iskopijiet deskritti hawn fuq.

Bl-istess mod, nistgħu naqsmu jew ibiegħu informazzjoni ma 'partijiet terzi għal skopijiet ta' kummerċjalizzazzjoni jew skopijiet oħra.

Websajts ta' partijiet terzi

L-utenti jistgħu jsibu reklamar jew kontenut ieħor fuq is-Sit tagħna li jorbtu mas-siti u s-servizzi tal-imsieħba tagħna, fornituri, min jirreklama, sponsors, liċenzjaturi u partijiet terzi oħra. Aħna ma nikkontrollawx il-kontenut jew il-links li jidhru fuq dawn is-siti u mhumiex responsabbli għall-prattiki użati minn websajts marbuta ma' jew mis-Sit tagħna. Barra minn hekk, dawn is-siti jew servizzi, inkluż il-kontenut u l-links tagħhom, jistgħu jinbidlu kontinwament. Dawn is-siti u s-servizzi jista’ jkollhom il-politiki ta’ privatezza u l-politiki tas-servizz tal-konsumatur tagħhom stess. Il-browsing u l-interazzjoni fuq kwalunkwe websajt oħra, inklużi websajts li għandhom link għas-Sit tagħna, huma soġġetti għat-termini u l-politiki ta 'dik il-websajt stess.

Konformità mal-att tal-protezzjoni tal-privatezza onlajn tat-tfal

Il-protezzjoni tal-privatezza taż-żgħażagħ ħafna hija speċjalment importanti. Għal dik ir-raġuni, aħna qatt ma niġbru jew inżommu informazzjoni fis-Sit tagħna minn dawk li fil-fatt nafu li għandhom taħt it-13-il sena, u l-ebda parti mill-websajt tagħna mhi strutturata biex tattira lil xi ħadd taħt it-13-il sena.

Bidliet għal din il-politika ta' privatezza

Is-Supplimenti tas-Saħħa għandhom id-diskrezzjoni li jaġġornaw din il-politika ta' privatezza fi kwalunkwe ħin. Meta nagħmlu, aħna se nippubblikaw notifika fuq il-paġna ewlenija tas-Sit tagħna. Inħeġġu lill-Utenti jiċċekkjaw din il-paġna ta' spiss għal kwalunkwe tibdil biex jibqgħu infurmati dwar kif qed ngħinu biex nipproteġu l-informazzjoni personali li niġbru. Inti tirrikonoxxi u taqbel li hija r-responsabbiltà tiegħek li tirrevedi din il-politika tal-privatezza perjodikament u ssir konxju tal-modifiki.

L-aċċettazzjoni tiegħek ta' dawn it-termini

Billi tuża dan is-Sit, inti turi l-aċċettazzjoni tiegħek ta 'din il-politika. Jekk ma taqbilx ma' din il-politika, jekk jogħġbok tużax is-Sit tagħna. L-użu kontinwu tiegħek tas-Sit wara l-istazzjonar ta' bidliet f'din il-politika jitqies li qed taċċetta dawk il-bidliet.

Tikkuntattjana

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar din il-Politika ta' Privatezza, il-prattiki ta' dan is-sit, jew it-trattamenti tiegħek ma' dan is-sit, jekk jogħġbok ikkuntattjana billi tuża l-formola fuq il-websajt tagħna.

Aqsam din il-paġna