Dasar privasi

Dasar Privasi ini mengawal cara The Health Supplements mengumpul, menggunakan, mengekalkan dan mendedahkan maklumat yang dikumpul daripada pengguna (setiap satu, “Pengguna”) laman web http://www.thehealthsupplements.com (“Laman”).

Maklumat pengenalan diri

Kami mungkin mengumpul maklumat pengenalan peribadi daripada Pengguna dalam pelbagai cara, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apabila Pengguna melawat tapak kami, mengisi borang, dan berkaitan dengan aktiviti, perkhidmatan, ciri atau sumber lain yang kami sediakan di Tapak kami. . Pengguna boleh melawati Laman kami tanpa nama. Kami akan mengumpul maklumat pengenalan peribadi daripada Pengguna hanya jika mereka secara sukarela menyerahkan maklumat tersebut kepada kami. Pengguna sentiasa boleh menolak untuk membekalkan maklumat pengenalan peribadi, kecuali ia boleh menghalang mereka daripada terlibat dalam aktiviti berkaitan Tapak tertentu.

Maklumat pengenalan bukan peribadi

Kami mungkin mengumpul maklumat pengenalan bukan peribadi tentang Pengguna apabila mereka berinteraksi dengan Tapak kami. Maklumat pengenalan bukan peribadi mungkin termasuk nama penyemak imbas, jenis komputer dan maklumat teknikal tentang cara sambungan pengguna ke Tapak kami, seperti sistem pengendalian dan penyedia perkhidmatan Internet yang digunakan dan maklumat lain yang serupa.

Kuki pelayar web

Tapak kami mungkin menggunakan "kuki" untuk meningkatkan pengalaman Pengguna. Pelayar web pengguna meletakkan kuki pada pemacu keras mereka untuk tujuan penyimpanan rekod dan kadangkala untuk menjejak maklumat tentangnya. Pengguna boleh memilih untuk menetapkan pelayar web mereka untuk menolak kuki, atau untuk memaklumkan anda apabila kuki dihantar. Jika mereka berbuat demikian, ambil perhatian bahawa beberapa bahagian Tapak mungkin tidak berfungsi dengan baik.

Cara kami menggunakan maklumat yang dikumpul

Suplemen Kesihatan boleh mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi pengguna untuk tujuan berikut:

  • Untuk menjalankan dan mengendalikan Laman kami
    Kami mungkin memerlukan maklumat anda untuk memaparkan kandungan di Tapak dengan betul.

Bagaimana kami melindungi maklumat anda

Kami mengguna pakai amalan pengumpulan, penyimpanan dan pemprosesan data yang sesuai serta langkah keselamatan untuk melindungi daripada akses yang tidak dibenarkan, pengubahan, pendedahan atau pemusnahan maklumat peribadi, nama pengguna, kata laluan, maklumat transaksi dan data yang disimpan di Laman kami.

Berkongsi maklumat peribadi anda

Kami tidak menjual, berdagang atau menyewakan maklumat pengenalan peribadi Pengguna kepada orang lain. Kami mungkin berkongsi maklumat demografi agregat generik yang tidak dikaitkan dengan sebarang maklumat pengenalan peribadi berkenaan pelawat dan pengguna dengan rakan kongsi perniagaan kami, ahli gabungan yang dipercayai dan pengiklan untuk tujuan yang digariskan di atas.

Begitu juga, kami mungkin berkongsi atau menjual maklumat dengan pihak ketiga untuk pemasaran atau tujuan lain.

Laman web pihak ketiga

Pengguna mungkin mencari pengiklanan atau kandungan lain di Tapak kami yang memaut ke tapak dan perkhidmatan rakan kongsi, pembekal, pengiklan, penaja, pemberi lesen dan pihak ketiga kami yang lain. Kami tidak mengawal kandungan atau pautan yang muncul di laman web ini dan tidak bertanggungjawab ke atas amalan yang digunakan oleh tapak web yang dipautkan ke atau dari Laman kami. Selain itu, tapak atau perkhidmatan ini, termasuk kandungan dan pautannya, mungkin sentiasa berubah. Tapak dan perkhidmatan ini mungkin mempunyai dasar privasi dan dasar perkhidmatan pelanggan mereka sendiri. Menyemak imbas dan interaksi di mana-mana tapak web lain, termasuk tapak web yang mempunyai pautan ke Tapak kami, adalah tertakluk kepada terma dan dasar tapak web itu sendiri.

Pematuhan dengan akta perlindungan privasi dalam talian kanak-kanak

Melindungi privasi orang yang sangat muda adalah sangat penting. Atas sebab itu, kami tidak sekali-kali mengumpul atau mengekalkan maklumat di Tapak kami daripada mereka yang sebenarnya kami tahu berumur bawah 13 tahun, dan tiada bahagian laman web kami distrukturkan untuk menarik sesiapa di bawah umur 13 tahun.

Perubahan kepada dasar privasi ini

Suplemen Kesihatan mempunyai budi bicara untuk mengemas kini dasar privasi ini pada bila-bila masa. Apabila kami berbuat demikian, kami akan menyiarkan pemberitahuan pada halaman utama Tapak kami. Kami menggalakkan Pengguna untuk kerap menyemak halaman ini untuk sebarang perubahan untuk kekal dimaklumkan tentang cara kami membantu melindungi maklumat peribadi yang kami kumpulkan. Anda mengakui dan bersetuju bahawa adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak dasar privasi ini secara berkala dan menyedari pengubahsuaian.

Penerimaan anda terhadap syarat ini

Dengan menggunakan Laman ini, anda menandakan penerimaan anda terhadap dasar ini. Jika anda tidak bersetuju dengan dasar ini, sila jangan gunakan Tapak kami. Penggunaan berterusan Tapak ini berikutan penyiaran perubahan kepada dasar ini akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.

Menghubungi kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Dasar Privasi ini, amalan tapak ini, atau urusan anda dengan tapak ini, sila hubungi kami menggunakan borang di tapak web kami.

Kongsi halaman ini