Supplimenti Hgh

L-HGH jew l-ormon tat-tkabbir tal-Bniedem għandu rwol importanti fir-riġenerazzjoni taċ-ċelloli, ir-riproduzzjoni taċ-ċelluli, u t-tkabbir ġenerali. In-nies jirrikorru għalihom meta niġu biex jidhru żagħżugħa u jżommu dehra tajba. Dan huwa prodott mill-glandola pitwitarja li ġġib tkabbir fit-tfal u l-adolexxenti. Bażikament, dan l-ormon jgħin fiż-żamma tal-metaboliżmu taz-zokkor u tax-xaħam tal-ġisem, il-funzjoni tal-qalb, il-muskoli ġenerali, it-tkabbir tal-għadam, u mekkaniżmi oħra tal-ġisem.

Allura ġeneralment, il-bini ta 'muskolu jew il-kisba ta' saħħa, ejja ngħidu billi taħdem huwa diffiċli għal kulħadd peress li kull persuna għandha l-kapaċitajiet tagħha. L-eżerċizzju jew ix-xogħol mhux possibbli għal kulħadd. Sabiex jintlaħaq l-għan ta 'ġisem b'saħħtu billi jitlef ix-xaħam u jżid l-istamina, wieħed jista' jikkunsma supplimenti ta 'HGH.

L-Ormon tat-Tkabbir tal-Bniedem (HGH) għandu rwol kruċjali f'diversi funzjonijiet tal-ġisem, inkluż it-tkabbir, il-metaboliżmu u t-tiswija tat-tessuti.

Hekk kif l-individwi jixjieħu, il-livelli ta 'HGH jonqsu b'mod naturali, u dan iwassal lil xi wħud biex jesploraw supplimenti ta' HGH bħala mezz biex itejbu l-vitalità u l-benessri ġenerali.

Fehim HGH

HGH huwa ormon prodott mill-glandola pitwitarja u huwa essenzjali għat-tkabbir u l-iżvilupp fit-tfal u l-adolexxenti. Iżomm ukoll diversi funzjonijiet tal-ġisem fl-adulti, bħar-regolazzjoni tal-metaboliżmu, iż-żamma tal-massa tal-muskoli dgħif u l-appoġġ tat-tiswija tat-tessuti.

Madankollu, il-livelli ta 'HGH għandhom tendenza li jonqsu bl-età, li jistgħu jikkontribwixxu għal tnaqqis fl-enerġija, massa tal-muskoli mnaqqsa, irkupru aktar bil-mod, u sinjali oħra ta' tixjiħ. Is-supplimenti ta 'HGH għandhom l-għan li jsaħħu l-livelli ta' HGH, potenzjalment itejbu l-vitalità, it-ton tal-muskoli, u s-saħħa ġenerali.

X'inhuma s-Supplimenti HGH?

Is-supplimenti tal-Ormon tat-Tkabbir tal-Bniedem (HGH) huma prodotti tad-dieta mfassla biex iżidu l-livelli ta 'HGH fil-ġisem. HGH huwa ormon prodott b'mod naturali mill-glandola pitwitarja u għandu rwol vitali f'diversi funzjonijiet tal-ġisem, inkluż it-tkabbir, il-metaboliżmu u t-tiswija tat-tessuti. Il-livelli ta 'HGH għandhom it-tendenza li jonqsu bl-età, u jwasslu lil xi individwi biex ifittxu supplimenti ta' HGH bħala mezz biex potenzjalment itejbu l-vitalità, itejbu t-ton tal-muskoli, u jippromwovu l-benessri ġenerali.

Bażikament jgħinu fil-kisba tal-ġisem b'saħħtu billi jżidu l-livelli tal-enerġija tiegħek u jsaħħu l-metaboliżmu tal-ġisem.

Is-supplimenti ta 'HGH tipikament jiġu f'diversi forom, inklużi pilloli, sprejs, u injezzjonijiet, u fihom taħlita ta' ingredjenti li jappoġġjaw il-produzzjoni ta 'HGH jew jimitaw l-effetti tagħha.

Fatturi li għandek tikkonsidra meta tixtri prodotti HGH

 1. Sigurtà u Effetti sekondarji: Is-supplimenti ta 'HGH għandhom jintużaw b'kawtela u taħt il-gwida ta' professjonist fil-kura tas-saħħa. Jistgħu jġorru riskji potenzjali u effetti sekondarji, inkluż iż-żamma tal-fluwidu, uġigħ fil-ġogi, reżistenza għall-insulina, u riskju akbar ta 'ċerti kundizzjonijiet tas-saħħa.
 2. Legalità u Regolament: L-użu ta 'supplimenti ta' HGH huwa regolat f'ħafna pajjiżi. Huwa kruċjali li jiġi żgurat li kwalunkwe suppliment HGH li tqis huwa legali u miksub minn fama

Kif jaħdmu s-supplimenti tal-HGH?

 • Huma jgħinu fir-rilaxx HGH naturali, li jibqa 'jew maqbud mill-ġisem.
 • Supplimenti bħal dawn iżidu l-massa tal-muskoli u li 2-3 darbiet aktar malajr. Jgħin ukoll fit-tiswija tat-tessuti.
 • Jgħinu fiż-żieda fil-livelli ta 'saħħa u fl-istamina tal-ġisem ukoll.
 • Biex jagħmlu l-ġisem tajbin huma jgħinu fit-tnaqqis tax-xaħam tal-ġisem.
 • Dawn is-supplimenti jiffokaw fuq iż-żieda fil-proporzjon tal-muskoli għal xaħam. B'supplimenti bħal dawn, il-muskoli jsiru mwebbsa u b'saħħithom.

Is-supplimenti tal-HGH tipikament jiġu f'diversi forom, inklużi pilloli, sprejs u injezzjonijiet. Ħafna drabi jkun fihom taħlita ta 'ingredjenti li jew jappoġġjaw il-produzzjoni ta' HGH jew jimitaw l-effetti tiegħu fil-ġisem. Hawn ħarsa aktar mill-qrib lejn kif jaħdmu s-supplimenti tal-HGH:

 1. Stimulazzjoni tal-Produzzjoni tal-HGH: Xi supplimenti tal-HGH fihom aċidi amminiċi speċifiċi, bħal L-arginine, L-lysine, u L-glutamine, li huma maħsuba li jistimulaw il-glandola pitwitarja biex tirrilaxxa aktar HGH. Dawn l-aċidi amminiċi jaġixxu bħala prekursuri għas-sintesi ta 'HGH, potenzjalment iżidu l-produzzjoni tiegħu u r-rilaxx fid-demm.
 2. Attivazzjoni tar-riċetturi tal-HGH: Ingredjenti oħra fis-supplimenti tal-HGH jistgħu jimmiraw li jtejbu l-attività tal-HGH billi jistimulaw ir-riċetturi tal-HGH f'diversi tessuti. Billi tiżdied is-sensittività tar-riċettur, dawn is-supplimenti jistgħu jamplifikaw l-effetti tal-HGH li jseħħ b'mod naturali fil-ġisem.
 3. Jipprovdu Fatturi ta 'Tkabbir: Xi supplimenti ta' HGH jinkludu fatturi ta 'tkabbir bħall-Fattur ta' Tkabbir li jixbah l-insulina-1 (IGF-1). IGF-1 jaħdem flimkien ma 'HGH u jippromwovi t-tkabbir u r-riġenerazzjoni taċ-ċelluli. Billi jissupplimentaw b'IGF-1 jew fatturi oħra ta 'tkabbir, is-supplimenti ta' HGH għandhom l-għan li jipprovdu effetti simili għal dawk ta 'HGH naturali.

L-effettività tas-supplimenti ta 'HGH tista' tvarja fost l-individwi, u r-riżultati jistgħu ma jkunux l-istess bħal dawk miksuba permezz ta 'injezzjonijiet HGH preskritti minn professjonisti mediċi. Barra minn hekk, is-sigurtà u r-regolamentazzjoni tas-supplimenti tal-HGH jistgħu jvarjaw skont il-ġurisdizzjoni. Huwa rakkomandabbli li tikkonsulta ma 'professjonist fil-kura tas-saħħa qabel ma tikkunsidra supplimentazzjoni ta' HGH biex tifhem riskji potenzjali, dożaġġ xieraq, u biex tiżgura li jallinja mal-bżonnijiet speċifiċi tas-saħħa tiegħek.

X'inhuma l-benefiċċji ta 'supplimenti HGH?

Is-supplimenti ta 'HGH ħafna drabi huma kkummerċjalizzati għall-benefiċċji potenzjali tagħhom fil-promozzjoni tal-benessri ġenerali u l-vitalità. Filwaqt li r-riżultati individwali jistgħu jvarjaw, hawn huma xi benefiċċji potenzjali assoċjati ma 'supplimenti ta' HGH:

 1. Żieda fl-Enerġija u Stamina: HGH għandu rwol fil-metaboliżmu u l-produzzjoni tal-enerġija. Is-supplimentazzjoni bl-HGH tista 'tgħin biex ittejjeb il-livelli ta' enerġija, li tippermetti lill-individwi jħossuhom aktar enerġizzati u jesperjenzaw stamina msaħħa matul il-ġurnata.
 2. Ton u Qawwa Muskolari Mtejba: HGH huwa magħruf għall-impatt tiegħu fuq it-tkabbir u l-manutenzjoni tal-muskoli. Billi jappoġġaw is-sinteżi tal-proteini u jippromwovu l-iżvilupp tal-massa tal-muskoli dgħif, is-supplimenti tal-HGH jistgħu jikkontribwixxu għal titjib fit-ton tal-muskoli, is-saħħa u l-prestazzjoni atletika.
 3. Irkupru Mtejjeb ta 'Eżerċizzju: HGH jgħin fit-tiswija u l-irkupru tat-tessuti. Individwi li jidħlu f'attività fiżika intensa jew eżerċizzju jistgħu jsibu li s-supplimenti ta 'HGH jgħinu biex jippromwovu rkupru aktar mgħaġġel, inaqqsu l-uġigħ fil-muskoli, u jappoġġaw il-proċess ta' fejqan wara workouts jew korrimenti.
 4. Effetti potenzjali ta 'Anti-Aging: HGH ħafna drabi huwa assoċjat ma' karatteristiċi żagħżugħa. Xi utenti ta 'supplimenti HGH jirrappurtaw titjib fl-elastiċità tal-ġilda, tnaqqis fit-tikmix, u dehra aktar żagħżugħa. HGH jista 'wkoll jappoġġja s-saħħa tax-xagħar u jtejjeb il-kwalità u n-nisġa tal-ġilda.
 5. Kwalità Mtejba tal-Irqad: HGH jiġi rilaxxat waqt irqad fil-fond u għandu rwol fir-regolazzjoni tal-mudelli tal-irqad. Billi jippromwovu rqad aktar profond u ta 'mistrieħ, is-supplimenti ta' HGH jistgħu jikkontribwixxu għal kwalità aħjar ta 'rqad u benesseri ġenerali.
 6. Funzjoni Konjittiva Mtejba: Xi utenti ta 'supplimenti ta' HGH jirrappurtaw titjib fil-funzjoni konjittiva, inkluż fokus akbar, ċarezza mentali u memorja. Madankollu, hija meħtieġa aktar riċerka biex tiġi stabbilita rabta diretta bejn is-supplimentazzjoni tal-HGH u l-benefiċċji konjittivi.

Supplimenti HGH naturali

 • L-Arginina. L-Arginine huwa aċidu amminiku li jaġixxi bħala blokk tal-bini tal-istrutturi tal-proteini fil-ġisem tiegħek. Huwa kategorizzat f'aċidu amminiku mhux essenzjali li mhuwiex prodott mill-ġisem innifsu. Dan jgħin fit-tiswija tal-vini tad-demm, inaqqas il-pressjoni tad-demm, iżid il-funzjoni immuni ġenerali tal-ġisem u jipprevjeni l-mard bħal riħ komuni eċċ. Huwa suppliment importanti ta 'HGH użat biex iżid il-massa tal-muskoli biex jgħin aktar fl-irfigħ ta' piż tqil.
 • L-Dopa. L-Dopa iżid l-ammont ta 'testosterone fil-ġisem u jaħdem ukoll bħala suppliment għat-tkabbir tal-pene. Għandu l-abbiltà li jżid l-ormoni tat-tkabbir b'mod naturali.
 • GABA. GABA jittratta s-saħħa mentali. Huwa involut f'wieħed mill-mogħdijiet newtrali l-aktar integrali fi ħdan moħħok li jħallih jaħdem kif suppost. Jgħin fit-tnaqqis tal-istress u juri effetti kontra l-ansjetà.
 • L-Ornitina. Dan l-aċidu amminiku huwa magħruf li jagħti spinta lill-ormon għall-produzzjoni u t-tkabbir. Tippromwovi l-ġenerazzjoni ta 'livelli IGF-1 matul il-perjodi ta' qabel workouts jew sforz fiżiku. Jgħin ukoll fit-tnaqqis tas-sintomi ta 'għeja u jippermetti livelli aktar effettivi ta' eżerċizzju, jippromwovi l-istimulazzjoni tal-ormon tat-tkabbir.
 • Alpha-GPC. Dan il-kompost wera bosta benefiċċji għas-saħħa f'ħafna modi. Huwa no tropic b'saħħtu, li għandu l-abbiltà li jimmaniġġja konċentrazzjonijiet miżjuda tad-demm.

Kliem Finali

Is-supplimenti tal-HGH jintużaw ħafna għall-promozzjoni tas-saħħa tajba permezz ta 'stimulazzjoni naturali tal-produzzjoni tal-ormoni tat-tkabbir tal-bniedem. Dejjem ikkonsulta lit-tabib tiegħek qabel tieħu kwalunkwe deċiżjoni u ikkunsidra s-saħħa tiegħek f'kull każ. Is-supplimenti naturali ta 'HGH ħafna drabi huma rakkomandati mit-tobba lil kulħadd b'mod ġenerali peress li jgħinu fl-irkupru tal-ġisem.

Tikkonsulta ma 'professjonist mediku tgħin biex tiddetermina jekk is-supplimentazzjoni ta' HGH hijiex xierqa għall-bżonnijiet u l-għanijiet speċifiċi tas-saħħa tiegħek.

Nirrakkomanda dawn is-supplimenti Hgh

Aqsam din il-paġna